Ang ulok mao ang tumoy sa utin, dinhi moagi ang ihi o ang semen kun makighilawas.