Utah mao ang usa sa 50 ka mga estado sa Tinipong Bansa, nga nahimutang sa kasadpan sa nasod.