Utah mao ang usa sa 50 ka mga estado sa Tinipong Bansa, nga nahimutang sa kasadpan sa nasod.

Mapa nga nagpakita sa Utah kaniadtong 1838 kung bahin kini sa Mexico, Britannica 7 nga edisyon
Mapa nga nagpakita sa Utah kaniadtong 1838 kung bahin kini sa Mexico, Britannica 7 nga edisyon