Ang Victoria mao ang unang barko nga nakapag-ikot sa tibuok kalibotan.