Usa ang Vyond (pormal nailhan nga GoAnimate taman 2018, ug Go!Animate taman 2013) ka panganoron (cloud-based), anime nga plataporma sa paglalang og salida nga gitukod sa Tśinong si Alvin Hung. Kini gidisenyo sa pagtugot sa negosyo sa mga tawo nga walay background sa anime sa dali ug sayon sa paghimo sa anime nga salida.

Vyond 2018.svg

Mas nailhan ni nga dapitab (website) sa iyang paghimo sa "Grounded Videos" pinaagi sa YouTube.