Ubos nga yuta ang walog, nga adunay mas taas nga yuta sa duha ka kilid.

Calchaquí Valleys sa Argentina
U-shaped valley in Glacier National Park, Montana, United States
Romsdalen sa Norway.
Fljótsdalur sa Iceland
Frades Valley sa Brazil