Ang Wikimedia Commons (kun Commons), usa ka tipiganan sa mga libre sulod nga mga hulagway, tingog, ug uban pang mga payl nga multimedya. Kini usa ka proyekto sa Pundasyong Wikimedya. Ang mga payl nga anaa sa Commons mahimong gamiton sa bisan-unsang mga proyekto sa Wikimedya sa tanang pinulongan, ug usab mahimong i-download alang sa oplayn nga paggamit. Ang mga payl mahimong anaa sa pampublikong dominyo, o kaha gimantala ubos sa mga libreng lisensiya sama sa GNU Libreng Dokumentasyon nga Lisensiya

Ang Wikimedia Commons

Niadtong Hulyo 2008, miabot na og kapin 3 milyon ka mga medya ang naa sa Commons.