Sa kasamtangan, tan-awa usa ang Iningles nga bersiyon ning maong panid.