Ang Wikipedya mohatag og mga libreng kopya sa tanang sulod ngadto sa mga interesadong gumagamit. Ang database puyde gamiton sa pag-mirroring, personal nga gamit, impormal nga backup, o database queries (sama sa Wikipedia:Pagmentenar). Ang tanang sulod nga teksto gilisensiya ubos sa GNU Free Documentation License (GFDL). Ang mga imahen ug ubang payl puyde i-dawnlod sa lainlaing termino, nga gidetalye sa ilang panid sa deskripsyon. Para sa among tambag sa pag-comply ning mga linsensiya, tan-awa ang Wikipedia:Katungod sa pagpatik.

Aron mahibaw-an unsaon pagdawnlod, adtoa lang sa kasamtangan ang sa Iningles: en:Wikipedia:Download