Wikipedia:Kategorisasyon

(Naredirek gikan sa Wikipedia:Kategoriya)

Ang mga kategoriya gigamit aron maorganisa ang mga panid sa Wikipedya ug makatabang sa pagpangita og susamang mga artikulo. Kini ang lagda sa paghimo og mga kategoriya sa atong Wikipedya. Ang mga mosunod kinahanglan bantayan:

  1. Sa pagsulat og artikulo, butangi ang artikulo og mga kategoriya nga sagad mao ang gipangita ug labing nailhan sa mga magbabasa.
  2. Kon unsa ang panitik o pagkasulat sa titulo sa artikulo, mao usab ang panitik o pagkasulat sa kategoriya. Pananglit: Estados Unidos, ang kategoriya niini Estados Unidos sab, dili United States.
  3. Sa kategoriya nga anaa na, ang artikulo nga may pareho o susamang ngalan ug/o susamang topiko kinahanglan idugang sa maong kategoriya. Sulayi'g eksplor ang mga kategoriya bag-o nimo himoon ang usa ka kategoriya aron malikayan ang pagdoble. Pananglit:"Mga lungsod sa Southern Leyte" bs. "Mga lungsod sa Habagatang Leyte". Dili pwede magredirek og kategoriya.
  4. Adunay duha ka matang sa kategoriya: kategoriyang pangtalaan, nga nagtala og mga artikulo kabahin sa espesipikong aytem (Mga artistang Bisaya, Mga dakbayan sa Sugbo, ubp.), ug kategoriyang pangtopiko, nga naglangkob og mga artikulo nga apil, haom ug related sa partikular nga topiko (sama sa Kategoriya:George Bush, Kategoriya:Sugbo, Kategoriya:Edukasyon). Ayaw ibutang ang artikulo sa usa ka kategoriya kon mas haom nga ibutang kini sa subkategoriya sa maong kategoriya. Timan-i nga ang mga kategoriyang pangtopiko kinahanglan inusa (singular). Pananglit: "Balaod", "Sibilisasyon"
  5. Ang mga artikulo ibutang sa labing espesipiko nga mga kategoriya. Apan timan-i nga dili na epektibo ang mga kategoriya kon nasobrahan sa pagkategorisa ang usa ka artikulo; mas angayan nga gamiton ang mas halapad nga kategoriya (broader category).
  6. Likayi ang minubo (abbreviations). Pananglit: "Ikaduhang Gubat Kalibotanon", dili "GK II". Pero, pwede gamiton ang minubo kon ang ngalang minubo mao na ang opisyal nga ngalan.
  7. Ayaw isulat ang estruktura sa kategoriya ngadto sa mga ngalan. Pananglit: "Mga monarkiya", dili "Katawhan - Mga monarkiya".
  8. Pilia ang ngalan sa kategoriya nga pwede mag-inusara (stand alone), Pananglit: "Mga hinungdan sa palisiya ug lagda sa Wikipedia", dili "Mga hinungdan sa palisiya ug lagda" (isip subkategoriya sa "Mga palisiya ug lagda sa Wikipedia").
  9. Sama sa mga talaan, likayi ang deskriptibong paghulagway, pananglit: "sikat", "importante", o "labing maayo" sa titulo sa kategoriya