Wikipedia:Mga hangyo nga mahimong tigdumala

Ang mga tigdumala mga espesyal nga sakop sa katilingban sa Wikipedya. Kini sila may mga katungod ug katungdanan nga wala sa mga ordinaryong mga gumagamit.

Ang usa ka gumagamit mahimong monominar sa iyang kaugalingon o inominar sa laing gumagamit.

Kabahin sa hangyo nga mahimong tigdumalaUsba

Ang katilingban maghatag status sa pagkatigdumala niadtong mga gisaligang gumagamit nga nahibalo sa mga palisiya sa Wikipedya. Ang mga tigdumala walay opisyal nga awtoridad sa Wikipedya, apan sila giila isip mga senyor nga miyembro sa katilingban ug sagad maoy giilang "opisyal" nga representante sa Wikipedya. Ang mga tigdumala angayng matinahoron ug taas og pasensiya sa pakigsulti sa uban. Apan ang pagkatigdumala dili usa ka dakong butang; kini mahimong mawala kon abusaran sa usa ka gumagamit.

Paagi sa pagnominarUsba

Walay opisyal nga lagda kinsa ang manominar ug kinsa ang monominar. Apan kon ang imong ngalan wala mailhi sa ubang gumagamit sa Wikipedya isip dugay nang sakop sa katilingban, mahimong madugay ang imong pagkapili o pagpapili.

Mahimo mong inominar ang imong kaugalingon. Ang uban mosuway sa pagnominar sa kaugalingon, apan may motan-aw usab niini nga pangunay sa mga gimbuhaton busa angayng abibahan. Ang solidong rekord sa pag-edit sa mga artikulo sa Wikipedya mao lamang ang gikinahanglang kalipikasyon.

Ang mga wala mailhing gumagamit (kanang mga numero lamang ang mopakita sa history) walay katungod nga magpanominar, inominar, o mobotar apan mahimo silang mokomentaryo.

Ang mga burukrata sa Sinugboanong Wikipedya sa kasamtangan mao sila Bentong Isles ug Jordz. Kon walay pagsupak gikan sa katilingban aron mahimong tigdumala ang usa ka gumagamit, ang mga burukrata ang mohimo kaniyang tigdumala.

Instruksiyon sa pagnominarUsba

  1. I-edit kining maong panid ug ipuno kining maong nominasyon (ilisi ang USERNAME sa ngalan sa user nga buot mong mahimong tigdumala):
    [[Wikipedia:Tigdumala/USERNAME]] ----
  2. I-save ang panid. May makita kang pulang sumpay ngadto sa subpage sa nominasyon.
  3. Adtoa ang maong subpage sa nominasyon, didto ibutang ang imong boto kon uyon ka ba o supak sa maong nominasyon.

Mga nominasyonUsba