Wikipedia:Piniling artikulo/Enero, 2009

Mapa sa Mesopotamia

Ang Mesopotamia mao ang lugar nga gisugdan sa pipila sa kinaunhang mga sibilisasyon. Giila usab kini isip Tabunok nga Medyaluna. Tungod sa iyang tabunok nga kayutaan, dinhi mitubo uban sa agrikultura ang mga sibilisasyon sama sa Sumeria, Akkadia, Babylonia, Assyria, ug Chaldea. Karon, ang Mesopotamia gilangkoban sa mga modernong estado sa Iraq ug gamayng bahin sa Iran...

Uban pang artikulong napili...