Wikipedia:Piniling artikulo/Hulyo, 2008

Ang mushroom nga panganod pipila ka segundo human natagak ang Bombang Atomika didto sa Nagasaki, Hapon, ang kataposang bombang atomika nga gitagak sulod sa gubat.

Ang Ikaduhang Gubat Kalibotanon, o GK II, usa ka kalibotanong gubat nga resulta sa unta duha ra ka kasungian. Ang unang kasungian nahitabo niadtong 1937 sa Asya nga mao ang Ikaduhang Sino-Hapong Gubat; ang ikaduha mao ang pag-atake sa Alemanya sa Poland nga nahitabo sa Uropa niadtong 1939. Kini nga gubat mitunga sa kadaghanan sa mga nasod ngadto sa duha ka pundok: ang mga Alyado ug sa Gahom nga Axis. Kini nga gubat naglambigit sa mobilisasyon sa kapin 100 milyon ka mga sundalo, busa kini nahimong usa ka "Tinibuok nga Gubat" diin hapit wala nay kalahian sa sibilyan ug militar nga materyales ug kahimanan. Kapin 60 milyon ang nangamatay, kadaghanan niini mga sibilyan. Mikabat ug usa ka trilyon ka 1994 nga US$ ang nagasto sa gubat. Nakadaog sa gubat ang mga Alyado, ug isip resulta, ang Estados Unidos ug ang Unyong Sobyet maoy nahimong nag-unang gamhanang nasod. Kini ang nakasugod sa Bugnaw nga Gubat, diin ang duha magkasangka sa hilom kon kinsay mas gamhanan kanila. ...

Uban pang artikulong napili...