Wikipedia:Piniling artikulo/Hulyo, 2009

Ang Gwardiyang Praetorian kun Gwardiyang Pretoryano (Linatin: PRÆTORIANI) usa ka linaing mga tigbantay alang sa mga Emperador sa Roma. Sa wala pa gigamit ang ngalan alang sa mga gwardiya sa emperador, ang titulo gigamit alang sa mga gwardiya sa mga heneral sa pagsaka sa pamilyang Scipio. Giwagtang ni Constantino I ang mga gwardiya niadtong ika-4 nga siglo. Ang terminong "Praetorian" gikuha gikan sa tolda sa heneral (o praetor) sa usa ka pundok sa kasundalohang Romano nga anaa sa panggubatan — ang praetorium. Naandan sa mga tigmando ang pagpili og mga sundalo aron magbantay sa ilang tolda, ug apil na sa tag-iya sa tolda. Sila gilangkuban sa impanterya ug kabalyera (padayo'g basa...)

Uban pang artikulong napili...