Wikipedia:Piniling artikulo/Nobiyembre, 2008

alibatang pagkasulat sa Wikipedia

Ang alibata kun baybayin (naila sa Unicode nga Tagalog nga sulat) usa ka sistema sa pagsulat sa wala pa ang mga Katsila sa Pilipinas nga naggikan sa Java ug gitawag nga Karaang Kawi. Kani nga sistema sa pagsulat nga nahisakop sa Brahminhong pamilya gikatuohang gigamit na sa panahon sa ika-14 nga siglo. Mipadayon ang paggamit niini sa panahon sa kolonyalisasyon sa Espanya sa Pilipinas hangtod sa ika-19 nga siglo. Ang katawagan nga baybayin sa Tinagalog nagpasabot nga mga silabiko. Ang mga duol nga susamang sinulatan mao ang mga Hanunoo, Buhid, ang Tagbanwa....

Uban pang artikulong napili...