Wikipedia:Piniling artikulo/Pebrero, 2009

Si Adolf Hitler. (Hulagway gikan sa Arkibo Pederal sa Alemanya)

Si Adolf Hitler (Abril 20, 1889 - Abril 30, 1945) usa ka Alemang politiko kinsa nangulo sa Nasodnong Sosyalistang Partido sa mga Mamumuong Aleman. Siya nahimong Chancellor sa Alemanya (1933-1945) ug Führer sa Alemanya (1934-1945). Human ang Gubat Kalibotanon I, ang Partidong Nazi nakakuha'g gahom sa panahon sa krisis didto sa Alemanya pinaagi sa paggamit sa nasyonalismo, antisemitismo, antikomunismo, propaganda, ug sa karismatikong oratoryo ni Hitler. Gipadakop ug gipapatay sa mga Nazi ang kadaghanan sa ilang mga kaaway, giusab ang pang-estadong ekonomiya, girearmahan ang kasundalohan (Wehrmacht), ug nagtukod og usa ka totalitaryano ug pasistang diktadorya. Ang pagsulong nila sa Poland niadtong 1939 maoy nagtukmod sa mga imperyong Briton ug Pranses sa pagdeklara og gubat batok sa mga Aleman, nga epektibong nakasugod sa Gubat Kalibotanon II. Ang mga Gahom nga Axis misakop sa dakong bahin sa Mainland nga Uropa, ug pipila ka bahin sa Aprika ug sa Asya. Gidungan ni Hitler sa gubat ang usa ka programa sa Henosidyo batok sa katawhan nga ilang giila isip "dili maayo", kasagaran mga Hudiyo, nga gipangpatay sa gitawag nga "Holokosto". Apan napildi sila sa mga Alyado. Sa 1945, samtang gialirongan ang Berlin sa [Pulang Kasundalohan]] sa Unyong Sobyet, gipakaslan ni Hitler si Eva Braun. Wala mag 24 ka oras human niadto, ang duha nagpakamatay didto sa Führerbunker...

Uban pang artikulong napili...