Wikipedia:Tigdumala

Logo nga Wikipedia:Tigdumala (sysop), kini ang Janitors' mop na motabang ang pagsugo sa pag-delete/undelete, pagprotekta/dili-pagprotekta ang mga panid, og pag-block/unblock ang tiggamit kini.

Ang mga tigdumala mga gagamit sa Wikipedya nga adunay mga katungod nga wala sa mga ordinaryong tigamit. Ang palisiya sa Wikipedya karon mao ang paghatag ning maong mga katungod ni bisan kinsa nga aktibo sa pagtampo sa Wikipedya ug nailhan ug gisaligang sakop sa katilingban.

Ang mga tigdumala walay espesyal nga awtoridad, ug sama ra usab sa uban kon ang katungdanan sa pag-usab sa mga panid ang hisgotan. May pipila ka gumagamit sa Wikipedya ang nag-isip sa mga pulong "Sysop" ug "Tigdumala" nga sayop, tungod kay ila lamang gipaila kadtong mga gumagamit nga gitangtangan sa pipila ka restriksiyon sa ubang features tungod kay daw mga kasaligan silang sakop sa katilingban. Apan angayng hinumdoman nga ang mga tigdumala walay espesyal nga gahom sa ubang mga gumagamit gawas lamang sa pagpatuman sa mga hukom nga nasabotan sa tanang gumagamit.

Sa sayong bahin sa kinabuhi sa Wikipedya tanang mga gumagamit mga tigdumala ug sa prinsipyo kinahanglang magpabiling silang ingon. Si bisan kinsang gumagamit mahimong molihok isip usa ka tigdumala, basta lamang dili sila mamakak nga usa sila ka tigdumala -- bisan pa kon wala silay ekstra nga katungdanang administratibo. Ang mga gumagamit nga mohimo sa ingon may dakong purohan nga manominar isip tigdumala, ug may dakong purohan nga mapili kon sila manominar.

Ang katilingban nagpaabot sa mga tigdumala sa paghimo sa mga esensiyal nga katungdanan nga mahimo lamang sa mga tigdumala. Pipila niini ang pagbantay sa mga hangyo sa pagpapas ug paghimo sa nasabotan sa katilingban; pagbantay sa mga bag-ong nahimo ug mga bag-ong giusab nga mga artikulo aron makita ang klarong bandalismo; ug pagtubag sa mga hangyo sa ubang miyembro sa katilingban kon king mga hangyo nagkinahanglan og gahom sa tigdumala. Tungod kay ang mga tigdumala gitan-aw nga mga batid nga sakop sa katilingban, ang mga gumagamit nga mangita og tabang sagad moadto kanila alang sa mga tambag ug dugang impormasyon.

Sa pagkakaron, sa Sinugboanong Wikipedya naa 5 Tigdumala (tan-awa ang bug-os nga lista sa mga account nga karon mga Tigdumala).

Ang mga butang nga mahimo lamang sa usa ka tigdumala

usba

Ang Wiki nga programa nga maoy nagpadagan sa Wikipedya may mga importanteng features nga adunay restriksiyon. Ang usa ka tigdumala walay restriksiyon niining mosunod:

Mga giproteksiyonang panid

usba

Pagproteksiyon ug pagtangtang sa proteksiyon sa usa ka panid. Ang mga panid nga giproteksiyon dili mausab gawas lamang sa mga tigdumala. Ang mga panid proteksiyonan lamang sa pipila ka sirkumstansiya, pananglitan, kini kanunayng gitarget sa bandalismo, ang pag-usab niini makahilabot sa kalihokan sa uban pang panid.

Pagpapas ug pagpabalik

usba
  • Pagpapas sa mga panid ug sa ilang kaagi. Pipila sa rason nganong angayng papason ang usa ka panid mao kining mosunod: klarong bandalismo, ginagmayng pag-usab nga klarong walay sulod, o dili ba kaha kinopya gikan sa laing balayan og milapas sa katungod sa pagpatik. Kon may isugyot kang papason, palihog adto sa mga hangyo sa pagpapas.
  • Pagtan-aw ug pagpabalik sa mga napapas nga panid ug sa ilang mga kaagi. Sa kasamtangan, ang panid sa mga hangyo sa pagpapas mao ra usab ang gamiton alang sa mga hangyo sa pagpabalik sa usa ka napapas nga panid.
  • Permanteng pagpapas sa mga hulagway. Usa kini ka dili na mabali pa nga desisyon: human mapapas, napapas na. Alang sa dugang impormasyon ug giya, tan-awa ang Wikipedia:Palisiya sa paggamit sa hulagway. Aron makasugyot og hulagway nga papason (human mo mabasa ang palisiya), adto sa mga hangyo sa pagpapas. Kon may hulagway nga napapas apan sa imong paminaw dili kini angayng papason, ibutang sa samang panid ang imong hangyo nga kini mapabalik. Tinoa nga may kopya ka pa sa maong hulagway kay kon wala wala nay paagi pa aron mapabali kini. Palihog hinumdomi nga walay partikular nga rason nganong ang pagpapas sa mga hulagway dili mabali; kini lamang gayod ang paagi sa pagdagan sa programa karon.

Pagpabalik sa karaang bersiyon sa panid

usba

Ang si bisan kinsang gumagamit (nakasulod o wala) mahimong mopabalik sa panid ngadto sa karaang bersiyon. Ang mga tigdumala may mas paspas, unaylihok nga paagi sa pagpabalik sa mga panid ngadto sa bersiyon sa wala pa ang bandalismo sa usa ka wala mailhing editor. Samtang nagtan-aw sa mga tampo sa usa ka gumagamit, may sumpay siyang makita nga ingon niini: [rollback] sunod sa mga pag-usab nga anaa sa taas sa kaagi sa pag-edit. Ang pagklik sa maong sumpay mopabalik sa tanang edit nga wala gisulat sa maong gumagamit.

Pagpatuman sa mga desisyon sa Komitiba sa Paghusay

usba

Ang mga tigdumala adunay gahom sa pagpatuman sa mga desisyon sa Komitiba sa Paghusay.

Pagtago sa bandalismo gikan sa mga bag-ong giusab

usba

Ang mga tigdumala makatago sa bandalismo sa paagi nga kini dili mopakita sa talaan sa mga bag-ong giusab.

Pag-block ug unblock

usba
  • Pag-block og mga adres sa IP, IP ranges o akawnt sa gumagamit sulod sa pipila ka takna o indefinitely.
  • Pag-unblock og mga adres sa IP, IP ranges o akawnt sa gumagamit.
  • Tan-awa ang Espesyal:Ipblocklist alang sa kasamtangang gialihan nga mga adres ug ngalan sa gumagamit.

Desinyo ug mga mensahe sa interface

usba
  • Sukad sa Disyembre 6, 2003, ang mga tigdumala puyde nang mousab sa teksto sa interface pinaagi sa pag-usab sa mga panid sa namespace sa MediaWiki.
  • Sukad sa Hunyo 3, 2004, ang mga tigdumala puyde nang makausab sa estilo sa interface pinaagi sa pag-usab sa CSS sa monobook nga stylesheet sa MediaWiki:Monobook.css.

Pagkahimong tigdumala

usba

Kon buot kang mahimong tigdumala, idugang ang imong ngalan sa Wikipedya:Mga hangyo nga mahimong tigdumala sumala sa mga giya nga nahisulat didto, ug ang usa ka pagbinotaray mahitabo aron matino kon buot ba sa ubang editor nga mahimo kang tigdumala.

Gisugyot nga mosulat ka usa sa Wikipedya sulod sa pipila ka bulan usa ka mohangyo nga mahimong tigdumala, kay ang ubang mga gumagamit kinahanglang makaila kanimo sa dili pa sila mouyon sa imong promosyon. Hunahunaa usab nga matag Wikipedya may iya-iyang palisiya alang sa mga tigdumala.

Pagmabinantayon, palihog! Kon ikaw usa na ka tigdumala, pagbantay sa imong paggamit sa imong mga katungod, labi na sa abilidad nga mopapas og mga panid lakip na ang ilang kaagi, mopapas og mga hulagway (nga permanente!), ug ang abilidad sa pag-ali og mga IP adres.

Uban pang access types

usba

Gawas sa mga tigdumala, may uban pang klase sa mga gumagamit, nahitala dinhi sumala sa nagkadako nga gahom.

Nakasulod nga mga gumagamit

usba

Ang tanang gumagamit sa Wikipedya, lakip na ang mga bisita nga wala mosulod, makahimo sa tanang gimbuhaton, lakip na ang kinaimportantehang trabaho nga mao ang pagsulat og mga artikulo ug pagtabang sa mga maintenance tasks (sama sa pagbutang og mga interwiki links, pagtsek sa panitik kun espeling, ubp.)

Apan ang mga misulod lamang nga gumagamit ang maka-upload og mga payl, makahimo og kaugalingon nilang panid, ug mousab sa ngalan sa mga panid.

Adto sa Espesyal:Userlogin aron makasulod ka.

Mga tigdumala

usba

Ang mga lista sa tigdumala (sysop) ang mga mosunod:

Ang mga lista sa kanhing tigdumala (sysop) ang mga mosunod:

Mga burukrata

usba

Ang mga gumagamit nga "burukrata" makahimo sa ubang gumagamit nga tigdumala, apan dili makatangtang sa pagkatigdumala sa usa ka gumagamit. Ang mga burukrata gihimong burukrata sa ubang burukrata sa mga proyekto nga aduna nay burukrata, o sa mga steward sa mga proyekto nga walay burukrata. Ang paghimong tigdumala girekord sa Espesyal:Log/rights. Ang paghimong tigdumala sa mga steward girekord sa Meta:Special:Log/rights.

Ang mga lista sa burukrata ang mga mosunod:

Ang mga lista sa kanhing burukrata ang mga mosunod:

  • Jordz (gitangtang sumala sa dili aktibo nga palisiya sa Meta)

Stewards

usba

Ang mga "steward" makausab sa akses sa bisan kinsang gumagamit sa bisan asang proyekto sa Wikimedia. Lakip na niini ang paghatag ug pagtangtang og gahom sa tigdumala, ug pagmarka sa usa ka gumagamit isip usa ka bot. Ang ilang gipanghimo nahitala sa Meta:Bureaucrat log. Mahangyo ang ilang panabang sa m:requests for permissions. Sagad dili sila mohimo sa usa ka aksiyon nga mahimo sa usa ka lokal nga burukrata.

Debeloper

usba

Ang kinatas-ang degri sa teknikal nga akses mao ang "debeloper", kinsa makahimo og direktang pag-usab sa programa nga nagpadagan sa Wikipedya ingon man sa database. Palihog tan-awa ang m:Developer alang sa dugang impormasyon.

Pag-abuso sa usa ka tigdumala

usba

Ang usa ka tigdumala mahimong matangtangan sa pagkatigdumala kon moabuso kini sa iyang gahom. Karon ang mga tigdumala mahimong matangtang pinaagi sa dekre ni Jimbo Wales o sa desisyon sa Komitiba sa Paghusay. Sa ilang diskresyon, mahimong ipahamtang ang mas ubos nga penalti alang sa mga problemadong tigdumala, lakip ang ang pagresktrik sa paggamit nila sa pipila sa ilang gahom. Ang teknikal nga abilidad sa pagtangtang sa usa ka tigdumala anaa sa mga steward.

Mga reklamo

usba

Kon may reklamo ka batok sa usa ka tigdumala, ipasabot ang imong mga hunahuna ngadto sa tigdumala mismo. Paninguhaa nga makab-ot ninyo ang usa ka resolusyon sa usa ka sibilisadong paagi. Kon dili kini posible, isang-at ang imong reklamo sa Komitiba sa Paghusay.

Plantilya

usba
Plantilya sa pagpahibalo sa account nga adunay mga himan Tigdumala

Ang tiggamit usa ka Tigdumala makadugang sa mosunod nga plantilya sa iyang user page:

Kodigo Resulta
{{Plantilya:Wikipedia/Tigdumala}}
 Kini nga tiggamit usa Tigdumala sakop sa Cebuano Wikipedia.
Ang mga naggamit niini

Tan-awa usab

usba