Wikipedia:Unsaon pag-usab ang mga panid


Ang Wikipedya usa ka WikiWiki, nga buot ipasabot mahimong mausab ni bisan kinsa ang wala proteksiyoni nga panid ug makita dayon ang maong kausaban.

Ang pag-usab sa usa ka panid nga wiki sayon ra kaayo. I-klik lamang "Usba kining maong panid" nga tab sa taas (o ang edit nga sumpay sa ubos o sa tuo) sa panid nga wiki. Kini magdala kanimo sa usa ka panid nga adunay kahon alang sa teksto. Mahimo kang mag-eksperimento sa blakbord karon dayon. Sulati og mubong sugid sa pag-usab sa gamayng kahon sa ubos sa dakong kahon. Mahimo kang mogamit og mga minubo, sumala sa gisulat sa leyenda, ug kon humana kana, i-klik ang paunang tan-aw aron makita ang kausaban. Kon kontento ka na sa imong nakita, i-klik ang "Tipigi ang panid" ug ang imong mga kausaban malakip na sa artikulo. Dili na kinahanglang ibutang mo pa ang imong ngalan isip tigsulat o tig-usab; ang serber ra mismo ang mohimo niini.

Mahimo mo usab nga i-klik ang "Panaghisgot-hisgot" aron makita mo ang panid sa hisgot sa maong artikulo. Dinhi niining maong panid nahimutang ang mga hisgot kun komentaryo gikan sa ubang gumagamit sa Wikipedya. I-klik ang '+' nga tab aron makapuno og bag-ong seksiyon, o usba ang maong panid sama sa pag-usab nimo sa artikulo. Kon mag-edit ka sa usa ka panid sa hisgot, palihog pirmahi ang matag komentaryo mo.

Mga sugyotabang sa pag-usab sa mga artikulo sa Wikipedya

Pagkakanunayon sa pagrespetar sa Walay gidapigang panlantaw, tungod kay ang Wikipedya dili mao ang dapit aron ipasundayag ang imong kaugalingong panlantaw.

I-cite ang imong mga gikuhaan sa impormasyon aron matan-aw usab kini sa uban ug mapadako ang imong trabaho. Ang hapit tanang artikulo sa Wikipedya karon walay maayong reperensiya, ug kini nakapadako sa pagsaway sa Wikipedya -- nga kini dili masaligang reperensiya. Palihog tabang pinaagi sa pagpanukiduki ginamit ang Internet ug ang mga napatik nga mga lumpinid. I-cite sila sa tinarong nga paagi, ug ikonsidera ang in-text nga sitasyon alang sa pipila ka impormasyon. Wala pay konsensus unsaon kini paghimo, apan ang aduna mas maayo kaysa wala. Mahimo mong gamiton ang sitasyon sa teksto pinaagi sa akademikong paagi (Pananglitan, 2005, panid 22-89) o pinaagi sa superskrip1 sa usa ka footnote nga imong gibutang sa ubos sa artikulo.

Human mo mahimo ang usa ka bag-ong panid, maayong ideya kining mosunod:

 • Gikan sa panid nga imong gisulat, i-klik ang Unsay misumpay dinhi aron matan-aw nimo ang mga artikulo nga misumpay na niini, ug matino mo ang nagreperensiya sila sa maong pagkagamit sa pulong.
 • Gamita ang Pangita nga tuplokanan aron makit-an sa Wikipedya ang imong titulo (ug posibleng baryant), aron makita ang mga artikulo nga naghisgot niini, ug paghimong sumpay gikan kanila kon kinahanglan.

Mga maynor nga pag-usab

Samtang nag-usab sa usa ka panid, ang usa ka gumagamit nga nakasulod na mahimong makamarka sa mga kausaban isip "maynor". Ang mga maynor nga kausaban naglakip sa pag-usab sa panitik, pormating, ug ginagmayng pag-usab sa teksto.

Ang pagmarkang "Maynor" sa usa ka dinagko nga pag-usab giisip nga usa ka bating pamatasan, ug labi na kon kini nag-apil sa pagpapas sa pipila ka parapo. Kon may aksidenteng nakamarka sa usa ka pag-usab isip maynor, kinahanglang usbon pag-usab ang panid og markahan kini nga medyor ug sa hisgot isulat nga ang miaging pag-usab usa ka medyor nga pag-usab.

Wiki markup

Ang wiki markup mao ang sintaks nga imong gamiton sa pagpormat sa usa ka panid sa Wikipedya.

Sa walang bahin sa table sa ubos, makita nimo ang pormat nga posible. Sa tuong bahin, gisulat kon unsaon mo kini paghimo. Sa laing pagkasulti, aron mahimo nimo ang gipakita sa walang bahin, isulat ang naa sa tuong bahin.

Pag-eksperimento sa blakbord. Ipabiling abli kining maong panid.


Bersiyon ning maong panid sa Meta-Wikimedia
Unsay mopakita Unsay imong itayp

Sugdi ang imong mga seksiyon sama ning mosunod:


Bag-ong seksiyon

Subseksiyon

Sub-subseksiyon

Sub-sub-subseksiyon
 • Pagsugod sa ikaduhang lebel (==); ayaw gamita ang unang lebel (=).
 • Ayaw paglukso og mga lebel (pananglitan, ikaduhang lebel sundan sa ikaupat).
 • Ang usa ka talaan sa sulod unaylihok nga ipuno sa artikulo kon kini may upat o labaw pa ka mga seksiyon.
 • Ipasunod ang mga seksiyon sa tinarong nga paagi. Kon naglista sa mga nasod, ipasunod kini alpabetikal.
 • Kon buot nimong dili ilakip sa talaan sa sulod ang usa ka heading, gamita ang mga HTML nga tag ug isera kini nga dili maggamit sa slash, pananglitan, <h4><i>heading</i> nga ubos kaayo aron ilakip sa talaan sa sulod sa usa ka dakong panid<h4>.
== Bag-ong seksiyon ==

===Subseksiyon===

====Sub-subseksiyon====

=====Sub-sub-subseksiyon=====

Ang usa ka newline sagad walay epekto sa lay-out. Mahimo kining gamiton aron putol-putolon ang mga tudling-pulong sa usa ka parapo. May mga editor nga miingon nga kini Makatabang sa pag-usab ug sa diff (ang internal nga tigkompara sa kalainan sa duha ka panid).

Apan ang usa ka blankong linya Magsugod og laing parapo.

 • Kon gamiton sa usa ka talaan, ang usa ka newline makahilabot sa lay-out.
Ang usa ka ''newline''
sagad walay epekto sa ''lay-out''.
Mahimo kining gamiton aron
putol-putolon ang mga tudling-pulong
sa usa ka parapo.
May mga editor nga miingon nga kini
Makatabang sa pag-usab ug sa ''diff''
(ang internal nga tigkompara sa kalainan
sa duha ka panid).

Apan ang usa ka blankong linya
Magsugod og laing parapo.

* Kon gamiton sa usa ka talaan, ang usa ka ''newline'' makahilabot sa ''lay-out''.

Mahimo mong maputol ang usa ka linya
nga dili magsugod og bag-ong parapo.

 • Palihog panagsahi lang kini og gamit.
 • Humana ang markup sa usa ka linya;

ayaw sugdi ang usa ka sumpay o italiks o lugom sa usa ka linya ug serad-an kini sa sunod.

Mahimo mong maputol ang usa ka linya<br/>
nga dili magsugod og bag-ong parapo.

* Palihog panagsahi lang kini og gamit.
* Humana ang ''markup'' sa usa ka linya;
ayaw sugdi ang usa ka [[sumpay]] o ''italiks'' o
'''lugom''' sa usa ka linya ug serad-an kini
sa sunod.
 • Sayon lamang ang pagsugod sa usa ka talaan:
  • Sugdi ang matag linya sa usa ka asteris.
   • Mas daghang asteris mas lawom nga ang-ang.
    • Ang usa ka newline sa usa ka talaan

nagtimaan sa pagkatapos sa usa ka tala.

 • Ang walay sulod nga linya magsugod og bag-ong talaan.
* Sayon lamang ang pagsugod sa usa ka talaan:
** Sugdi ang matag linya sa usa ka asteris.
*** Mas daghang asteris mas lawom nga ang-ang.
**** Ang usa ka ''newline'' sa usa ka talaan
nagtimaan sa pagkatapos sa usa ka tala.

* Ang walay sulod nga linya magsugod og bag-ong talaan.
  1. Maayo usab nga de-numerong talaan
   1. organisado kaayo kini
   2. ug sayon kaayo pagsunod
    1. dili ba?
# Maayo usab nga de-numerong talaan
## organisado kaayo kini
## ug sayon kaayo pagsunod
### dili ba?
 • Mahimo mo ganing sagolon ang mga klase sa talaan
  1. ug i-nest sila
   • sama niini
* Mahimo mo ganing sagolon ang mga klase sa talaan
*# ug i-''nest sila''
*#* sama niini 
Pulong
talaan sa mga depinisyon
aytem
ang depinisyon
laing aytem
depinisyon sa laing aytem
 • Usa ka aytem lang matag linya; ang usa ka newline mahimong mouna sa usa ka dulbok (colon) apan ang paggamit og blankong karakter (space) sa dili pa ang dulbok makatabang sa parsing.
; Pulong : talaan sa mga depinisyon
; aytem : ang depinisyon
; laing aytem
: depinisyon sa laing aytem 
Ang usa ka dulbok mo-indent sa usa ka parapo.

Ang usa ka newline magsugod og bag-ong parapo.

: Ang usa ka dulbok mo-''indent'' sa usa ka parapo.
Ang usa ka ''newline'' magsugod og bag-ong parapo.

Kon gikinahanglang lahion ang usa ka bloke sa teksto

ang blockquote nga mando moindent sa duha ka mardyin imbes nga ang walang mardyin lamang sama sa buhaton sa dulbok.

<blockquote>
ang '''blockquote''' nga mando moindent sa duha ka mardyin imbes nga ang walang mardyin lamang sama sa buhaton sa dulbok.
</blockquote>
KON ang linya magsugod sa usa ka blankong karakter 
  ipormat kini sumala kon
  giunsa kini pagtayp;
  sa usa ka fixed-width nga font;
  ang mga linya dili mo-wrap;
ENDIF

Alang sa mga mas dagko nga gipormat nang daan nga mga teksto mahimo mong gamiton ang <pre>dagkong teksto</pre> nga tag.

 • Kini magamit alang ning mosunod:
  • pagbutang og gipormat nang daan nga teksto;
  • deskripsiyon sa usa ka algoritim;
  • source code sa usa ka programa;
  • ASCII art;
  • istruktura sa mga kemikal;
 • PAHIMANGNO: Kon imo kining himoong lapad, pugson mo nga ang panid mahimong lapad, busa kini mas lisod basahon, labi na sa mga tawo nga naggamit og mas ubos nga resolusyon sa monitor. Ayaw gayod pagasugdi sa blankong karakter ang mga ordinaryong linya.
 KON ang linya magsugod sa usa ka blankong karakter 
  ipormat kini sumala kon
  giunsa kini pagtayp;
  sa usa ka fixed-width nga font;
  ang mga linya dili mo-wrap;
 ENDIF
Giputangang teksto.
 • Palihog bantayi ang panitik sa "center."
<center>Giputangang teksto.</center>

Usa ka naghigda nga linya: Naa ni sa ibabaw...


...ug kini sa ubos.

 • Kini magamit alang ning mosunod:
  • pagpasabot sa lain-laing kahulogan sa usa ka termino
  • pagbuwag-buwag sa lain-laing mensahe sa mga panid alang sa hisgot
Usa ka naghigda nga linya:
Naa ni sa ibabaw...
----
...ug kini sa ubos.

Mga sumpay ug mga URL

Unsay dagway niini Unsay imong itayp

Usa sa mga institusyon sa panulat nga Sinugboanon ang Bisaya Magasin.

 • Usa ka sumpay sa laing artikulo sa Sinugboanong Wikipedya.
 • Ang unang titik sa padulngang artikulo unaylihok nga ikapital ug ang mga blankong karakter himoong underscore. Ang pagtayp sa underscore sama rag epekto sa blankong karakter apan ang pagbuhat sa ingon wala irekomenda.
 • Busa ang sumpay sa ibabaw adto padulong sa URL nga ceb.wikipedia.org/wiki/Bisaya_Magasin, nga mao ang artikulo sa Sinugboanong Wikipedya nga nag-ulohang "Bisaya Magasin".
Usa sa mga institusyon sa panulat nga Sinugboanon ang [[Bisaya Magasin]].

Ang alamsulat nga rehiyonal (regional literatures) sa Pilipinas padayong gibuhi sa mga magasin sama sa Bisaya.

 • Samang padulngan, apan lahing ngalan.
 • Kini usa ka pananglitan sa usa ka "piped" nga sumpay.
 • Ang "piped" nga teksto kinahanglang isulat pag-una, ug maulhi ang teksto nga maoy mopakita.
Ang alamsulat nga rehiyonal (''regional literatures'') sa Pilipinas padayong gibuhi sa mga magasin sama sa [[Bisaya Magasin|Bisaya]].

Si Edgar S. Godin usa ka Sugboanong magsusulat.

 • Ang kataposan sa pulong itapot sa sumpay.
 • Mas gipili kini nga estilo hulip sa piped nga sumpay.
Si Edgar S. Godin usa ka [[Sugboanon]]g magsusulat.

Adtoa ang Wikipedya:Tigdumala.

Adtoa ang [[Wikipedya:Tigdumala]].

Unaylihok nga wad-on ang teksto sulod sa panglingkong (parenthesis): Griyego.

Unaylihok nga tagoon ang namespace: ihubad

 • Ang serber awtomatikong mobutang sa gikihanglang ibutang human sa pipe nga karakter (|) kon imong tipigan ang panid. Sa sunod higayon nga imo kining usbon makita nimo sa kahon sa pag-usab ang expanded nga gi-pipe nga sumpay. Kon imong gipaunang tan-aw ang imong pag-usab, dili nimo makita ang expanded nga porma hangtod nga imong tuplokon ang Tipigi ang panid ug ang Usba ang panid sa pag-usab. Ang maong lagda moaplay usab sa mga sumpay ngadto sa usa ka bahin sa artikulo (tan-awa ang miaging entri).
 • Mahimong kuyogon ang duha (awtomatikong pagtago sa namespace ug sa teksto sulod sa panglingkong), apan wala pay pananglitan niini sa Sinugboanong Wikipedya.
 • Dili unaylihok nga tagoon ang namespace kon nagsumpay ka ngadto sa usa ka bahin sa usa ka panid.

Unaylihok nga wad-on ang teksto sulod sa panglingkong (parenthesis): Griyego.

Unaylihok nga tagoon ang namespace: Ihubad

</nowiki>

Ang panid sa mga damgo wala pa masulat.

 • Mamugna mo ang panid pinaagi sa pagklik sa sumpay (apan ayaw kana himoa alang sa sumpay sa ibabaw).
 • Aron magmugna og bag-ong panid:
  1. Paghimo og sumpay gikan sa lain (apan may kalabotan) nga panid.
  2. Tipigi ang maong panid.
  3. I-klik ang sumpay nga bag-o lang nimong nahimo. Ang bag-ong panid maabli alang sa pag-usab.
 • Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang Unsaon pagsugod ang bag-ong panid. Tan-awa usab ang Wikipedya:Kombensiyon sa pagngalan sa mga artikulo.
 • Kon mahimo, ayaw pagmugna og bag-ong artikulo nga walay gisumpay kun isumpay ngadto sa laing artikulo. (Apan mas pilion namong mosulat kag artikulo, busa kon dili gyod mahimo, isulat na lang - may makakita rag asa na isumpay.)
Ang [[panid sa mga damgo]] wala pa masulat.

Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid ang ulohan ning maong panid.

 • Ang teksto sa mga sumpay ngadto sa kaugalingon ilugom.
 • Apan ayaw kini gamita nga teknik aron molugom ang unang paghisgot sa termino diha sa artikulo.
[[Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid]] ang ulohan ning maong panid.

Kon magpuno og timang sa panid sa hisgot, tataki kini pinaagi sa pagpuno og tulo ka tilde (~) aron ipuno ang imong ngalan:

Bentong Isles

o upat aron ipuno ang imong ngalan ug ang adlaw/oras:

Bentong Isles 12:41, 21 Nobiyembre 2005 (UTC)[reply]

Ang lima ka tilde mopuno sa adlaw/oras lamang:

12:41, 21 Nobiyembre 2005 (UTC)
 • Ang unang duha mohimo og sumpay ngadto sa imong kaugalingong panid dinhi sa Sinugboanong Wikipedya.
Kon magpuno og timang sa panid sa hisgot,
tataki kini pinaagi sa pagpuno og
tulo ka tilde (~) aron ipuno ang imong ngalan:
: ~~~
o upat aron ipuno ang imong ngalan ug ang adlaw/oras:
: ~~~~
Ang lima ka tilde mopuno sa adlaw/oras lamang:
: ~~~~~
#REDIRECT Sugbo
 • Gamita kining maong teknik aron unaylihok nga mobalhin ang serber ngadto sa laing panid bisan kon laing ulohan ang gigamit sa gumagamit.
 • Ang mando sa pag-redirect kinahanglang anaa sa unang linya sa artikulo (sama sa anaa sa panid nga may titulong "Sugbu".
 • Labi kini natong gikinahanglan kay may mga gumagamit nga wala mosunod sa nasabotang lagda sa paggamit sa O ug U.
 • Palihog timan-i nga ang redirection panid ngadto panid, ug walay plano ang mga debelor sa MediaWiki (ang programa nga nagpadagan sa serber sa wikipedia.org) sa pag-implementar og redirection ngadto sa indibiduwal nga seksiyon. Busa ayaw kini gamita.
 #REDIRECT [[Sugbo]]
 • Sulod sa artikulo: Mahimo kang mosumpay ngadto sa bisan unsang panid sa Wikipedya sa laing pinulongan pinaagi sa paggamit ning maong kod: [[:lang_cod:Ulohan]]]].
  • Ang [[:en:Cebu City]] mosumpay ngadto sa en:Cebu City, ang Ingles nga panid kabahin sa Dakbayan sa Sugbo.
  • Mahimo usab ang [[:en:Cebu City|Ingles nga bersiyon]]: Ingles nga bersiyon
  • Tungod kay gamay lamang kinig kagamitan, palihog panagsahi ang gamit. Usa sa mga balidong gamit niini mao ang pagsumpay ngadto sa usa ka artikulo nga anaa lamang sa usa ka pinulongan. (Apan kon mao, paninguhaa nga mahubad kini ngadto sa Sinugboanon aron mabutang ning atong balayan.)
 • Sa sidebar''': Mahimo kang mosumpay ngadto sa samang panid sa laing pinulongan pinaagi ning maong kod: [[lang_cod:Ulohan]]]].
  • Walay bili kon diin nimo kini ibutang kay uss ra gyoy padulngan nila human nimo matipigi ang panid, apan tradisyonal nga ibutang kini sa ubos (aron dili malibog ang mga bag-ong editor).
 • Palihog gamita lamang sa managsamang topiko.
 • Tan-awa ang talaan sa mga pinulongan ug mga kod.
[[:en:Cebu City]]
[[:en:Cebu City|Ingles nga deskripsiyon sa dakbayan]]
[[en:Cebu City]]

Ang Unsay misumpay dinhi ug ang Mga may kalabotang kausaban nga mga panid mahimong masumpay sama niini: Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid ug Special:Recentchangeslinked/Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid

Ang '''Unsay misumpay dinhi''' ug ang '''Mga may kalabotang kausaban''' nga mga panid mahimong masumpay sama niini:
[[Special:Whatlinkshere|Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid]]
ug
[[Special:Recentchangeslinked/Wikipedya:Unsaon pag-usab ang mga panid]]

Ang panid sa mga tampo sa usa ka gumagamit mahimong masumpayan pinaagi ning mosunod: Special:Contributions/Bentong_Isles o Special:Contributions/192.0.2.0

Ang panid sa mga tampo sa usa ka gumagamit mahimong masumpayan pinaagi ning mosunod:
[[Special:Contributions/Bentong Isles]]
o
[[Special:Contributions/192.0.2.0]]
|- valign="top"
|
* Aron mabutang ang usa ka artikulo sulod sa usa ka [[Wikipedya:Kategoriya|kategoriya]], ibutang ang sumpay sama sa naa sa tuo bisan asa sa artikulo. Sama sa mga '''interlanguage''' nga sumpay, dili mobili kon asa kini nimo ibutang samtang nag-usab kay usa lamang gayod ang ilang padulngan human mo mausab ang panid, apan ang pagbutang nila sa ubos sa artikulo rekomendado.
|
<pre><nowiki>
[[Category:Mga lungsod sa Sugbo]]
 • Aron makasumpay ngadto sa usa ka panid sa kategoriya nga dili mabutang sa kategoriya ang usa ka panid, butangi og dulbok (colon) ang sumpay.
[[:Category:Mga lungsod sa Sugbo]]

Pagsumpay ngadto sa ubang mga wiki:

 1. Interwiki nga sumpay: Wiktionary:Hello
 2. Ginganlang interwiki nga sumpay: Hello
 3. Interwiki nga sumpay apan walay prepiks: Hello

Pagsumpay ngadto sa Wiktionary sa laing pinulongan:

 1. Wiktionary:fr:bonjour
 2. bonjour
 3. fr:bonjour
Pagsumpay ngadto sa ubang mga [[wiki]]:
# [[Interwiki]] nga sumpay: [[Wiktionary:Hello]]
# Ginganlang interwiki nga sumpay: [[Wiktionary:Hello|Hello]]
# Interwiki nga sumpay apan walay [[prepiks]]: [[Wiktionary:Hello|]]

Pagsumpay ngadto sa Wiktionary sa laing pinulongan:
# [[Wiktionary:fr:bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:bonjour|bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:bonjour|]]

ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X

 • Pagsumpay ngadto sa mga lumpinid pinaagi sa ilang ISBN. Mas gipili ni kay sa pagsumpay sa mga espisipikong onlayn nga namaligyaay og libro tungod kay naghatag kini sa mambabasa og kagawasan sa pagpili og palitanan.
 • Ang mga ISBN nga link wala magkinahanglan og ekstra nga markup, basta lang gisunod ang gihatag nga pormat.
ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X 

Mga pormat sa petsa:

 1. Hulyo 22, 2005
 2. 20 Hulyo 2005
 3. 2005-07-22
 4. 2005-07-22
 • Isumpay ang mga petsa sa usa sa mga pormat sa ibabaw, aron ang uban makaset sa ilang kaugalingong paagi sa pag-display sa mga petsa. Kon nakasulod, mahimong gamiton ang Special:Preferences aron usbon ang kaugalingong paagi sa pad-display sa mga petsa.
 • Ang tanang petsa sa ibabaw mopakita nga "22 Hulyo 20005" kon ang imong preperensiya sa petsa "15 Enero 2001", apan isip "Hulyo 22, 2005" kon kini imo giset ngadto sa "Enero 15, 2005", o "2005-07-22" kon "2001-01-05".
 • Ang Enero 15, 2001, mao ang opisyal nga petsa sa pagsugod sa Iningles nga Wikipedya; ang Hulyo 22, 2005 mao ang pagkamugna sa dominyo sa Sinugboanong Wikipedya (ceb.wikipedia.org).
Mga pormat sa petsa:
# [[Hulyo 22]], [[2005]]
# [[20 Hulyo]] [[2005]]
# [[2005]]-[[07-22]]
# [[2005-07-22]]

Sound

 • Aron makahimo og sumpay ngadto sa mga dili-hulagway nga mga upload sama sa mga tunog, gamit ang "media" nga link. Alang sa mga hulagway, tan-awa ang sunod nga bahin.

Ang ubang mga gi-upload nga tunog natala sa Wikipedya:Mga tunog.

[[media:Sg_mrob.ogg|Sound]]

Mga hulagway

Ang mga hulagway lamang nga gi-upload ngadto sa Wikipedya ang magamit. Aron maka-upload og mga hulagway, gamita ang panid sa pag-upload. Makita mo ang mga gi-upload nga hulagway sa talaan sa mga hulagway.

Unsay imong makita Unsay imong gitayp
Usa ka hulagway:

Payl:Wiki.png

Usa ka hulagway: 
[[Image:wiki.png]]


Nga may alternatibong teksto:

globo sa wiki

 Nga may alternatibong teksto:
[[Image:wiki.png|globo sa wiki]]
 • Ang alternatibong teksto magamit ning mosunod nga mga higayon:
  • kon ang mouse mo-hover sa ibabaw sa hulagway;
  • kon ang hulagway i-load sa usa ka teksto-lamang nga brawser; o
  • kon ang panid basahon sa usa ka tigbasa sa teksto (text-reader).
 • Ang paggamit sa alternatibong teksto gidasig. Tan-awa ang Wikipedya:Alternatibong teksto alang sa mga hulagway aron magiyahan sa pagpili niini.
Naglutaw sa tuong bahin sa panid ug may kapsiyon:
Payl:Wiki.png
Wikipedya Ensayklopedya

 Naglutaw sa tuong bahin sa panid ug may kapsiyon:
[[Image:wiki.png|frame|Wikipedya Ensayklopedya]]
 • Ang tag nga frame unaylihok nga mopalutaw sa hulagway sa tuo.
 • Ang kapsiyon gamiton usab isip alternatibong teksto.
 • Aron makansel ang paglutaw sa usa ka punto sa teksto, tan-awa ang Wikipedia:Tyutoryal sa hulagway.
Naglutaw sa tuong bahin sa panid ug walay kapsiyon:
Wikipedya Ensayklopedya
Wikipedya Ensayklopedya
Naglutaw sa tuong bahin sa panid ug ''walay'' kapsiyon:
[[Image:wiki.png|right|Wikipedya Ensayklopedya]]
 • Ang help topic sa nagpasabot sa dugang mga posibilidad.


Nagsumpay unay ngadto sa panid sa deskripsiyon sa usa ka hulagway:

Image:wiki.png

Nagsumpay unay ngadto sa panid sa deskripsiyon sa usa ka hulagway:
[[:Image:wiki.png]]
 • Ang pagklik sa usa ka hulagway nga gipakita sa usa ka panid (sama sa bisan asa sa taas) modala usab kanimo sa panid sa deskripsiyon sa maong hulagway.
Nagsumpay unay sa hulagway apan gitago kini

Hulagway sa logo sa Wikipedya

Nagsumpay unay sa hulagway apan gitago kini 
[[media:wiki.png|Hulagway sa logo sa Wikipedya]]
 • Aron malakip ang mga sumpay ngadto sa mga hulagway apan dili mapakita ang hulagway, gamita ang "media" nga link.

Tan-awa ang palisiya sa paggamit sa mga hulagway nga gigamit isip giya sa Sinugboanong Wikipedya.

Alang sa dugang tabang sa mga hulagway, lakip na ang uban pang posibilidad, tan-awa ang .

Pagpormat sa mga karakter

Unsay dagway niini Unsay imong itayp

Lugom, Italiks, Lugom ug italiks.

 • Kini doble, triple, ug lima ka mga kudhit (apostrophe) kun single-quote, dili double-quote.
 • Ang mga pulong nga langyaw ug dili pa akseptado isip Sinugboanon kinahanglang markahan isip italiks.
''Lugom'', '''Italiks''', '''''Lugom ug italiks'''''.

 
sinx + lny

 
x = 0

 • Ang mga ordinaryong teksto kinahanglang mogamit sa markup sa wiki, ug dili sa <i> or <b>. Apan ang mga pormula sa matematika usahay maggamit sa italiks, ug usahay sa paglugom, sa mga rason nga way kalabotan sa emphasis.
 • Ang mga komplikadong pormula kinahanglang mogamit sa , ug ang mga simpleng pormula mahimong mogamit bisan asa ning mosunod:
  • ><math> nga markup;
  • <i> ug <b>; o
  • '' ug '''
 • Ang markup sa wiki palabahin kaysa HTML nga markup.
<math>\sin x + \ln y</math><br>
sin''x'' + ln''y''

<math>\mathbf{x} = 0</math><br>
'''x''' = 0

Ang usa ka pangmakinilya nga font alang sa monospaced nga teksto o alang sa kod sa kompyuter: int main()

 • Tungod sa mga rason semantiko, ang paggamit sa <code> kon mahimo mas gipalabi kaysa paggamit sa <tt>.
Ang usa ka pangmakinilya nga ''font'' alang sa <tt>monospaced nga teksto</tt>
o alang sa kod sa kompyuter: <code>int main()</code>

Mahimo mong gamiton ang gagmayng teksto alang sa mga kapsiyon.

Mahimo mong gamiton ang <small>gagmayng teksto</small> alang sa mga kapsiyon.

Mahimo mong i-strike out ang mga gipapang materyal ug badlosan (underline) ang mga bag-ong materyal.

Mahimo mo usab nga markahan ang mga gipapas nga materyal ug ang mga gipunong materyal ginamit ang markang lohikal puli sa markang biswal.

 • Kon mag-usab sa mga regular nga artikulo sa Wikipedya, himoa lang ang imong mga kausaban ug ayaw kini markahi.
 • Kon mag-usab sa imong mga timang sa mga panid sa hisgot, usahay mas maayong gamiton mo ang mga markup sa gipapas ug gipunong materyal.
Mahimo mong i-<s>strike out</s> ang mga gipapang materyal
ug <u>badlosan</u> (''underline'') ang mga bag-ong materyal.

Mahimo mo usab nga markahan ang mga <del>gipapas nga materyal</del> ug
ang mga <ins>gipunong materyal</ins> ginamit ang markang lohikal
puli sa markang biswal.

Markang dayakritikal:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Mga pungto (punctuation):
¿ ¡ § ¶ |
† ‡ • – —
‹ › " "
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para; &brvbar;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Mga komersiyal nga simbolo:
™ (c) (r) ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Mga subskrip:
x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Mga superskrip:
x1 x2 x3 or
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

 • Ang naulahing mga paagi sa pagsub/superskrip dili magamit sa tanang konteksto, tungod kay nagkinahanglan kini og Unicode nga mahimong wala sa kompyuter sa usa ka gumagamit. Alang sa 1-2-3 nga superskrip, mas pilion kini kon mahimo (pananglitan sa mga yunit sa pagsukod) tungod kay ang kadaghanang mga brawser mas daling makapormat sa mga linya kon kini ang gigamit.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hectare = 1 E4 m²


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
<br/>
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
<br/>
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
<br/>
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
<br/>
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hectare]] = [[1 E4 m&sup2;]]

Mga Griyegong karakter:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Mga karakter sa matematika:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

Pagbutang og mga blankong karakter sa mga simpleng pormula:
Ibutang nga ang x | x² ≥ 0 tinuod.


Ibutang nga ang ''x'' | ''x''² ≥ 0 tinuod.

Mga komplikadong pormula:

 
 • Tan-awa ang kon unsaon paggamit ang <math>.
 • Ang usa ka pormula nga gipakita sa iyang kaugalingong linya angay tingayng i-indent pinaagi sa dulbok (:).


: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Nowiki:
Pagsumpay → (''ngadto'') sa [[Wikipedya FAQ]]

 • Gamiton aron ipakita ang literal nga data nga may espesyal nga kahulogan.
 • Ieskapo ang tanang wiki nga markup, lakip na kadtong morag HTML nga tag.
 • Dili ieskapo ang mga reperensiyang HTML.
 • Aron ieskapo usab ang mga HTML nga reperensiya pananglitan &rarr;, gamita ang &amp;rarr;.


<nowiki>Pagsumpay → (''ngadto'') sa [[Wikipedya FAQ]]</nowiki>

Pagkomento sa sulod sa panid:
dili ipakita kon gitan-aw mo ang panid

 • Gigamit aron magbilin og timang sulod sa panid alang sa mga editor sa umaabot.
 • Palihog hinumdomi nga ang kadaghanan sa timang angayng adto mahimutang sa panid sa hisgot.


<!-- timang dinhi -->
(tan-awa usab: mga simbolo sa ahedres sa Unicode)

Talaan sa sulod

Kon may dili mokubos sa upat ka header sa usa ka panid, unaylihok nga mahimo ang usa ka "talaan sa sulod" (usa ka ma-klik nga lista sa mga ulohan sa matag bahin). Kini mopakita sa dili pa ang unang header, human sa bisan unsang introduksiyon. Mahimo mong mausab ang lihok sa TOC kun table of contents pinaagi sa paggamit ning mosunod nga mga tag:

 • __TOC__ - ibutang ang talaan sa sulod diin mismo kining maong tag nakit-an.
 • __NOTOC__ - dili himoon ang usa ka talaan sa sulod
 • __FORCETOC__ - ang usa ka talaan sa sulod himoon bisan kon mikubos sa upat ka header

Alang sa dugang kahibalo, tan-awa Wikipedya:Bahin.

Mga han-ay (table)

Adunay duha ka paagi sa paghimo og mga han-ay:

 • pinaagi sa espesyal nga Wiki nga markup (tan-awa ang Help:Han-ay)
 • pinaagi sa HTML nga mga elemento:

There are two ways to build tables: <table>, <tr>, <td> or <th>

Alang sa naulahi, ug sa diskusyon kon kanus-a ang mga han-ay angay gamiton, tan-awa ang Unsaon paggamit ang mga han-ay.

Mga baryable

Kod Epekto
{{CURRENTMONTH}} 06
{{CURRENTMONTHNAME}} Hunyo
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} Hunyo
{{CURRENTDAY}} 17
{{CURRENTDAYNAME}} Lunes
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 00:25
{{NUMBEROFARTICLES}} 6,117,226
{{PAGENAME}} Unsaon pag-usab ang mga panid
{{NAMESPACE}} Wikipedia
{{REVISIONID}} -
{{localurl:pagename}} /wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedya:Blakbord|action=edit}} /w/index.php?title=Wikipedya:Blakbord&action=edit
{{SERVER}} //ceb.wikipedia.org
{{ns:1}} Hisgot
{{ns:2}} Gumagamit
{{ns:3}} Hisgot sa Gumagamit
{{ns:4}} Wikipedia
{{ns:5}} Hisgot sa Wikipedia
{{ns:6}} Payl
{{ns:7}} Hisgot sa Payl
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} Hisgot sa MediaWiki
{{ns:10}} Plantilya
{{ns:11}} Hisgot sa Plantilya
{{ns:12}} Tabang
{{ns:13}} Hisgot sa Tabang
{{ns:14}} Kategoriya
{{ns:15}} Hisgot sa Kategoriya
{{SITENAME}} Wikipedia

Ang NUMBEROFARTICLES mao ang gidaghanon sa mga panid sa main namespace nga adunay sumpay ug dili usa ka redirect - sa laing pagkasulti, kini mao ang gidaghanon sa mga artikulo, mga saha nga nga may sumpay, ug mga panid sa disambiguation.

Ang CURRENTMONTHNAMEGEN mao ang panghupot nga kahis (possessive case) sa ngalan sa bulan, sumala sa pagkagamit sa pipila ka pinulongan; ang CURRENTMONTHNAME mao ang pangngalang kahis (nominative case), sama sa makit-an sa Sinugboanon.

Mga sumpay sa mga panid sa pag-usab

Ang mga baryable sa ibabaw mahimong magamit aron paghimog mga sumpay ngadto sa mga panid sa hisgot, pag-usab, kaagi, ug uban pang panid nga may kalabotan sa artikulo.

 • [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} usba]
 • [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}} kaagi]
 • [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=watch}} bantayi]
 • [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=unwatch}} biyai]
 • [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=purge}} purge]

Mga template

Ang MediaWiki nga programa sa kompyuter nga maoy gigamit sa pagpadagan sa Wikipedya may suporta alang sa mga templates. Kini nagpasabot nga ang mga kanunay gigamit nga mga teksto mahimong ibutang sa template namespace aron kini mareperensiya sa mga artikulo.

Pananglitan, ang usa ka artikulo nga saha pa lamang ug kinahanglan pang padak-on mahimong butangan sa ning maong kod: {{SAHA}}. Kini mopakita isip:

Ang teksto sa template anha mopakita kon diin kini gitawag.

May mga template usab nga modawat og parametro, pananglitan ang {{ihubad}}. Kon gikinahanglan mong ihubad gikan sa Ingles ngadto sa Sinugboanon ang usa ka artikulo nga nag-ulohang "Arkeyolohiya" ("Archaeology" sa Ingles), ibutang nimong kining mosunod sa panid sa "Arkeyolohiya":

Ang Ingles nga bersiyon ning maong panid mahimo mong mahubad ngadto sa Binisayang Sinugboanon.


Pagtago sa mga sumpay alang sa pag-usab

Ipuno ang __NOEDITSECTION__ sa panid aron dili mopakita ang mga sumpay sa pag-usab sa matag seksiyon.

Dugang impormasyon alang sa pag-usab sa mga panid

Basin gusto mo usab nga makat-on ning mosunod: