Wikipedia:Wikiproyekto Komyun Pransiya

Kini ang wikiproyekto para sa pag-ayo ug pagpalambo sa mga artikulo kabahin sa mga komyun (Pransiya).

Gibutangan og template:WPKP ang panid sa panaghisgot-hisgot, aron matagaan og pokus ang maong mga komyun.

Ang mga miyembro sa kining wikiproyekto mao sila: