1999 (MCMXCIX) maoy usa ka komun nga tuig nga nagsugod sa Biyernes. Sa kalendaryong Gregoryano, kini ang ika-1999 nga tuig sa Panahong Komun kun Anno Domini; ang ika-999 nga tuig sa ikaduhang milenyo; ug ika-99 sa ika-20 nga siglo. Kini usab ang ika-10 ug kinaulahing tuig sa 1990s. Ang maong tuig nadesignar isip Tuig Internasyonal sa mga Katigulangan sumala sa HIniusang mga Nasod.