Ang Amihanang Pikas ang pikas sa kalibotan nga amihanan sa ekwador.