Ang apartheid maoy sistema sa segregasyong panrasa sa Habagatang Aprika gikan 1948 hangtod 1994.