Ang apartheid maoy sistema sa segregasyong panrasa sa Habagatang Aprika gikan 1948 hangtod 1994.

Si Daniel François Malan, ang unang ministro sa ERAHEID-ERA (1948ndash1954)
Si Daniel François Malan, ang unang ministro sa ERAHEID-ERA (1948ndash1954)