Ang babaye usa sa duha ka sekso sa tawo ug sa mga mananap nga nagadaghan gamit ang reproduksyong sekswal.

Babaye