Si Baldwin sa Exeter mao ang Arsobispo sa Canterbury gikan 1185 hangtod 1190.

Baldwin sa Exeter