Ang Kristyanismo maoy usang tinoohang monoteista nga nakasentro sa kinabuhi ug mga tudlo ni Jesus.

Mga sumpay sa gawas