Ang Kristyanismo kun kristohanon mao'y usang tinoohang monoteista nga nakasentro sa kinabuhi ug mga tudlo ni Hesus.

Mao kini ang krus ni Hesus
Si Hesus Kristo

Mga sumpay sa gawas