Ang biyolohiya ay ang pag-aaral tungkol sa mga may buhay na bagay sa ating mundo, lakip ang ilang gambalay, function, pagtubo, ebolusyon, apod-apod, pag-ila ug sa taksonomiya. Tungkol ito sa mga hayop, halaman, o kaya tawo.

microscopic view of E. Coli a Thompson's Gazelle in profile facing right
a Goliath beetle facing up with white stripes on carapace A tree fern unrolling a new frond
Biology naghisgot bahin sa pagtuon sa daghan nga mga buhi nga organismo sa.