Bunyag o Bawtismo mao ang relihiyoso nga ritwal sa pagpuripikar pinaagi sa tubig nga sagad maasosyar sa admisyon sa pagkamiyembro o pagkatibuok sa pagkamiyembro sa usa ka tao ngadto sa Kristiyanismo.

Bunyag Katoliko