Ang Chicago (minubo:The Windy City, angga:The Second City) mao ang kinadak-ang dakbayan sa estado sa Illinois, nahimutang sa Midwest Coast sa Tinipong Bansa base sa populasyon, ug ang ikaduhang pinakadaghang tawo nga dakbayan sa tibuok Estados Unidos, human sa Dakbayan sa New York y Dakbayan sa Los Angeles. Sobra sa 2.71 ka milyon ang iyang populasyon.

Chicago


Official website