Ang Illinois mao sa estado, nahimutang sa Midwest Coast sa Tinipong Bansa nasod sa populasyon, ug ang ikaduhang pinakadaghang tawo nga dakbayan sa tibuok Chicago, human sa Dakbayan sa New York y Dakbayan sa Los Angeles.

Galeriya sa hulagway

usba