Ang Dagat Mediteráneo (koordineyt: 35° N 18° E) mao ang dagat sa Kadagatang Atlantiko nga halos napalibotan sa yuta: sa amihanan sa Uropa, sa habagatan sa Aprika, ug sa sidlakan sa Asya. Ang total nga area niini mga 2.5 milyon km² (965,000 sq mi), pero ang iyang koneksiyon sa Atlantiko (ang Estretso sa Gibraltar) 14 km (9 mi) lamang ang kalapdon.

Kini ang labing importante nga ruta sa mga biyahero ug mamaligya sa karaang panahon, nga mipasayon sa pagbayloay sa komersyo ug kultura sa rehiyon—ang mga Mesopotamiko, Ehiptoanon, Semitiko, Persiyano, Penisyo, Kartahines, Griyego, ug Romano. Ang kasaysayan sa Mediteraneo importante sa pagsabot sa orihen ug paglambo sa mga modernong katilingban Kasadpanon.