Ang Imperyong Romano maoy kanhing estado sa Asya, Aprika, ug Uropa gikan 27 WK hangtod 1453 TG.

Ang Augustus sa Prima Porta (Sayo sa 1st Century AD)
Ang Augustus sa Prima Porta
(Sayo sa 1st Century AD)