Ang Imperyong Romano maoy kanhing estado sa Asya, Aprika, ug Uropa gikan 27 WK hangtod 1453 TG.