Dibinong Panag-ampo

Kini parte sa usa ka serye bahin sa
Simbahang Katoliko
Organisasyon

Santo Papa - Papa Benedicto XVI
Kolehiyo sa mga Kardinal
Mga Ekumenikong Konsilyo
Episcopalismo
Ritong Latin  • Mga Simbahang Katolikong Sidlakanon

Nagpaluyong mga Konsepto

Kristiyanismo
Katolisismo
usa ka Balaang Katoliko ug Apostolikong Simbahan
Susesyong aspostoliko
Birheng pagkatawo  • Kamatayon  • Pagkabanhaw

Teyolohiya

Trinidad (Amahan, Anak, Balaang Espiritu)
Kasaysayan sa  • Romano Katolikong Teyolohiya  • Apolohetika
Balaang grasya  • Kaluwasan  • Mga sakramento
Salang panulundon  • Maria  • Mga Santos

Liturhiya ug Pagsimba

Katolikong Liturhiya
Eyukaristiya (Katolikong Simbahan) · Liturhya sa mga Oras
Tuig Liturhiko
Kanong Bibliko
Romanong Rito  • Alehandriyanong Rito  • Antiyokanong Rito
Armeniyanong Rito  • Bizantinong Rito  • Rito nga Silangang Siriyano

Mga Topiko sa Katolisismo

Ekumenismo  • Monastisismo
Pagwali  • Pag-ampo
Musika  • Liturhiya · Mga simbolo  • Arte

Ganghaan sa Katolisismo

Ang Dibinong Panag-ampo kun Liturhya sa mga Oras mao ang opisyal nga grupo sa mga arawang ampo nga gipreskribir sa Simbahang Katoliko nga isulti sa matag kanonikong oras.

Mga sumpay sa gawas usba