Estado

(Naredirek gikan sa Estadista)

Ang bansa kun estado usa ka politikal nga asosasyon nga adunay dominyon sa usa ka heyograpikal nga arya. Apil niini ang mga institusyon nga adunay otoridad sa pagmugna og mga balaod para sa paggobyerno sa mga tawo sa katilingban sa usa ka teritoryo. Ang pagka-estado nakadepende sa pag-ila sa uban pang estado kung internal o eksternal ba ang soberanya niini. Sa sosyolohiya, ang estado nailhan sa kini nga mga institusyon: sa kang Max Weber nga depinisyon, ang bansa mao ang organisasyon nga adunay monopolyo sa lehitimong paggamit sa pisikal nga puwersa sa usa ka ginsakapan, sama sa armadong puwersa, serbisyo sibil o burokrasya, hukumanan ug polisya.

Ang mga nasod sa Tinipong Bansa, Australya, Malasya og Mehiko mga ehemplo sa mga nasod nga migamit sa estado isip subnasyonal nga dibisyong administratibo. Ang Pilipinas ug Canada mga pananglit sa paggamit sa lalawigan isip subnasyonal nga dibisyon sa mga ginsakpan sa nasod.