Crystal Clear action run.png Kini nga gumagamit usa ka bot nga gipadagan ni Toto Azéro (Hisgot).

Kini gigamit aron matabangan ang ginagmay nga mga pag-usab nga dugay himoon kon usa ka tawo lamang ang mousab.
Sa mga tigdumala: kon ang kining bot dili sakto ang gihimo o mihimog mga pag-usab nga makadaot, palihug iblock kini.

Crystal Clear action exit.svg

To stop me, leave me a message on my French talkpage.
(or, faster, click on this button)