Homosekswalidad

tawo nga maibog sa managsama'g luhin o kinatawhan

Ang homosekswalidad mao'y oryentasyong sekswal taliwala sa mga sakop sa susamang kiye o kinatawhan. Mahimo 'sab kini nga gipahulagway nga kanunay sa mga kalihokang sekswal sa susamang kiye. Ang mga tawhanong homosekswal mahimo pud nga giisipong bayot (kon ang usa ka lalaki nahigugma sa usa ka lalaki), lesbiyana (kon ang usa ka babaye nahigugma sa usa ka babaye), kasagaran sa ilaha mao'y mga lalaki nga bayot.

Lalaking magtiayon
Babayeng magtiayon

Tan-awa usab usba