JMR-Memphis1.jpg

Ang hustisya usa ka matang sa moralidad diin ang kagamhanang pamalaod gihupot lang sa usa ka nga tigdumala.