Ang Imperyong Espanyol maoy imperyo nga teritoryo mga Amerika nga dakbayan sa Espanya mga dinastiya.

Mga korona ug mga gingharian sa mga monarko sa Katoliko sa Europe (1500)
Mga korona ug mga gingharian sa mga monarko sa Katoliko sa Europe (1500)