Ang Imperyong Espanyol maoy imperyo nga teritoryo mga Amerika nga dakbayan sa Espanya mga dinastiya.