Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia  (language?); Nusantara  (language?)) mao ang pinakadakong arkipelagong nasod nga nahimutang sa habagatang-sidlakang Asya. Inindonesyo, usa ka diyalekto sa Minalayo, ang punong pinulongan niining nasod. Gilangkuban ug 80% mga Muslim, 16% mga Kristiano, 1.9% mga Hinduista, 0.3% mga Budhista ug 2.5% maoy mga laing tinuohan, apan naay pundok sa mga ateistang Indones.


AlbumUsba