Si San John Neumann (1811-1860) maoy unang Obispo sa Amerika nga na-Canonize.

John Neumann
Si San John Neumann

Natawo si San John sa Bohemia, Tsekya, niadtong 1811.

Tungod sa iyang damgo nga mapalambo ang mga misyon sa Amerika, siya gipadala sa Tinipong Bansa samtang seminarista pa siya.

Na-ordinahan siya sa New York niadtong 1836. Nagsilbi siya sa una niyang upat ka tuig sa pagkapari, para sa mga immigranteng Aleman dapit sa Buffalo.

Niadtong 1840, misulod siya sa Kongregasyong Redemptorist, ug nahimong magsasangyaw o preacher.

Human siya matudlo isip Obispo sa Philadelphia, nagtukod siya'g mga seminaryo, mga Simbahan, ug mga eskwelahan.

Kada-tuig, mobisita siya sa iyang mga Parokya, ug mga estasyon sa misyon. Kini aron pagtabang sa pagpalambo sa espiritwal nga panginahanglan iyang mga ginsakpan.

Human ang pipila ka tuig sa walay kapoy nga pagsangyaw ug pagtabang sa mga tawo, mipanaw si San John Neumann niadtong 1860.

Ang kapistahan ni San John Neumann saulugon matag Enero 5.