Kaalamdag sa politika

Ang kaalamdag sa lugay kun politika mao ang pagtuon sa mga saubay sa lugay, pangagamhanan, ug uban pa.

Tan-awa usab usba