Ang kalibotanong pagpanginit usa ka penomenon nga hinay hinay ang pag-init sa temperatura sa panit sa Kalibotan (Earth surface) ug sa mga kadagatan sugod sa tunga-tungang siglo 20 nga nahitabo tungod sa pagdaghan sa emisyon gikan sa mga CFC, CO2, erosol ug uban pang mga gas. Dako ang epekto niini sa tanan, ilabi na sa agrikultura.

Kalibotanong anomalya sa temperatura sa panit gikompara sa temperaura sa mga tuig 1961–1990