Ang kamatayon o pagkamatay mao ang utlanan sa kinabuhi sa usa ka biyolohikal nga organismo. Daghan ug lainlain ang mga butang nga moresulta sa kamatayon, apil dinhi ang sakit, predasyon, pagkaguba sa puy-anan, senesensya, malnutrisyon, ug aksidente. Ang mga prinsipal nga butang nga ikamatay sa tawo sa mga ugmad nga nasod mao ang mga sakit dala sa katigulangan o pagkatiguwang (aging). Ang mga tradisyon ug pagtuo bahin sa kamatayon kabahin na sa kultura ug sentro sa mga relihiyon.

Kuoleman puutarha, Hugo Simberg (1906)
Lawas sa patay nga sundalo sa Virginia, USA 1865