Ang mga Kara Koyunlu maoy pederasyon sa mga Turkikong tribu.