Ang kasaysayan sa Uropa mihulagway sa pag-agi sa panahon gikan sa pag-abot sa mga tawo sa kontinente sa Uropa hangtod sa karon.