Konstitusyon sa Pilipinas

Ang Batakang Balaod sa Pilipinas maoy kinatas-ang balaod sa Pilipinas.

kani ang balaod o supremong balaod sa Pilipinas \