Ang lana sa oliba maoy lana sa prutas gikan sa oliba, usa ka tradisyonal nga tanom sa Dal-as sa Mediteraneyo. Kasagaran ini nga gigamit sa pagluto, kosmetiko, tambal, ug sabon, ug agig sugnod alang sa mga tradisyonal nga lamparang petroleyo.

Lana sa oliba gikan sa Italya