Ang latitud, kasagarang girepresentar sa Griyegong letra phi (Φ) mipakita sa lokasyon sa usa ka lugar sa kalibotan (o ubang planeta) amihanan o habagatan sa ekwador. Ang mga Linya sa Latitud mao ang mga linyang pababag sidlakan-pakasadpan sa mga mapa. Sa teknikal, ang latitud mao ang sukod anggular sa degri (marka mao ang °) sugod 0° sa ekwador (babaw nga latitud) hangtod 90° sa mga polo (90° N o +90° para sa Amihanang Polo (North Pole) ug 90° S o −90° para sa Habagatang Polo (South Pole)). Ang anggulo nga komplementaryo sa latitud gitawag nga kolatitud.

Gratiko sa kalibutan ingon usa ka sulud o usa ka ellipsoid.Ang mga linya gikan sa poste sa poste mga linya sa kanunay nga gitas-on, o 'mga Meridiano'.Ang mga lingin managsama sa ekwetor sa mga linya sa kanunay nga latitude, o 'kaamgid'.Gipakita sa Gratticule ang latitude ug longitude sa mga puntos sa ibabaw.Sa kini nga pananglitan ang mga meridiano gilansad sa 6 ° mga agianan ug kaamgid sa 4 ° nga agianan.
Gratiko sa kalibutan ingon usa ka sulud o usa ka ellipsoid.Ang mga linya gikan sa poste sa poste mga linya sa kanunay nga gitas-on, o 'mga Meridiano'.Ang mga lingin managsama sa ekwetor sa mga linya sa kanunay nga latitude, o 'kaamgid'.Gipakita sa Gratticule ang latitude ug longitude sa mga puntos sa ibabaw.Sa kini nga pananglitan ang mga meridiano gilansad sa 6 ° mga agianan ug kaamgid sa 4 ° nga agianan.