Ang Leyte mahimong nagpasabot bisan asa niining mosunod: