Ang mga Kasita maoy mga lider sa Babilonya gikan 1531 BC hangtod 1155 BC.