Ang Pasko maoy adlawanon nga kanunay giobserbar matag ika-25 sa Disyembre para ikonmemorar ang pagkatawo ni Jesus, ang sentral nga tawo sa Kristyanismo.