Ang peminismo (Iningles: Feminism) usa ka ideolohiyang politikal nga nagtumog sa pagtapos sa diskriminasyon batok sa kababayen-an ug pagpalambo sa ilahang mga katungod. Daghan sa mga tumong sa peminismo nagsapaw sa ubang mga kalihokan sa katarungan sa katilingban, sama sa tawhanong katungod ug batok-diskriminasyon apan ang peminismo aduna'y kaugalingong espesipikong pagtutok sa dili panagsama sa kinatawhan. Ang mga feminist nagsalig nga ang mga kalalakin-an ug kababayen-an kinahanglan aduna'y sususama og mga oportunidad sa trabaho ug patas ang pagtagad sa tanang aspeto sa kinabuhi. Gipasiugda nila ang mga balaod ug palisiya nga nagsuporta niini nga mga katuyoan, lakip ang patas nga suweldo alang sa patas nga trabaho, kagawasan sa pagsanay (ang katungod sa pagpili kon makabaton ba o dili og mga anak), barato nga pag-atiman sa panglawas, ug mga oportunidad sa edukasyon alang sa mga batan-ong babaye ug babayeng hamtog sa tanang panuigon.